“Birleştirilmiş Bilgi Yönetimi (CONIG – Converged Information Governance)” Semineri              17 Mayıs 2011   

TAC ve sponsorlarımız HP, Microsoft, Metricus olarak 17 Mayıs 2011 tarihinde "CONIG - CONVERGED INFORMATION GOVERNANCE" semineri düzenliyoruz.

Günümüzde bir çok kurum BT kabiliyetlerini arttırmak ve stratejik hedeflerine ulaşmak için dünyada kabul görmüş facto-defacto standartları ve iyi pratikleri kullanmaktadır. Ancak bu standartların ve iyi pratiklerin birleştirilmiş bir şekilde kullanılamamasından dolayı çeşitli zorluklar yaşanmaktadır.TAC tarafından geliştirilen “Birleştirilmiş Bilgi Yönetimi (CONIG – Converged Information Governance)” kurumlara bu iyi pratik ve standartları uyarlamada yalınlaştırılmış bir "Yaşam Döngüsü Modeli" ile destek olmayı hedeflemektedir.

Seminerimizin amacı gerçek yaşam deneyimleri, kavramsal temeller ve çözüm örneklerini aktaran oturumlarla sizlere fayda sunmaktır.