ISACA Istanbul Chapter & TAC & Avea iş birliğiyle 20 Eylül 2014 Cumartesi günü bir günlük “Yakınsanmış Bilgi Yönetişimi Temelleri Farkındalık” konulu eğitim düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen eğitim kapsamında aşağıdaki konulara yer verilmiştir.

• Conig Temelleri
• BT Hizmet Yönetişimi & Bulut Bilişim Temelleri
• BT iç Kontrol Yönetimi ve Kontrol Amaçları
 • Conig E.L.C.A. – Kurumsal Mimari & Bilgi Mimarisi
• Geçiş ve Değişiklik Hattı Yönetimi
• BT Operasyon ve Destek Yönetimi
• BT Denetim ve Güvence Yönetimi
• Sürekli Sistematik İyileştirme (CSI)
• BT Rezilyans Yönetim Sistemleri
• Conig A.T.M.A.C.A. –BT Geçiş ve İyileştirme Yönetim Sistemleri

 Eğitimimiz sadece ISACA Istanbul Chapter üyeleri için düzenlenmiş ve ücretsiz olarak gerçekleştirilmiştir. 

 Katılım CISA, CISM, CGEIT, CRISC sertifika sahipleri için 7 CPE değerindedir.

 Eğitmenler : Yalçın GEREK CISA, CRISC, CGEIT

 Eğitim Tarih ve Saati : 20 Eylül 2014, Cumartesi, 09:30-16:30

 Eğitim Yeri Adresi : Avea Maçka Genel Müdürlük Binası Abdi İpekçi Cad. No:75 34367 Maçka / İstanbul